Public Relations w polityce

Świat polityki staje się coraz bardziej wizualnym miejscem. Od regularnych wystąpień w wiadomościach kablowych do stałego strumienia obrazów i filmów udostępnianych w mediach społecznościowych, komunikacja polityczna doświadcza wizualnej zmiany, która ma potencjał, aby fundamentalnie zmienić sposób, w jaki wyborcy postrzegają kandydatów i ich politykę. W dzisiejszym krajobrazie medialnym, zdjęcia mogą zadecydować o losach kampanii kandydata. Nawet drobne gafy fotograficzne mogą mieć niszczące konsekwencje dla reputacji kandydata, jak również dla jego wyników w sondażach. Podobnie, skuteczne zdjęcie lub wideo może natychmiast ożywić słabnące wyniki sondaży i wygenerować przychylną uwagę mediów dla polityka lub jego polityki. Ponieważ tak wiele zależy od komunikacji wizualnej, ważne jest, aby wszyscy specjaliści od public relations rozumieli, jak obraz może pomóc w realizacji programu politycznego ich klientów.

Ustanowienie autentyczności

Pierwszym krokiem w skutecznym kreowaniu wizerunku jest ustalenie autentyczności. Jeśli wyborcy nie wierzą, że kandydat jest autentyczny, wszystkie inne aspekty jego komunikacji wizualnej będą prawdopodobnie nieskuteczne. Ponieważ autentyczność jest tak istotnym elementem skutecznego kreowania wizerunku, ważne jest, aby osoby zajmujące się komunikacją polityczną rozumiały, co oznacza ten termin i jak go stosować w kampaniach swoich klientów. Aby być autentycznym, kandydat polityczny musi być autentyczny, prawdziwy zarówno w słowach, jak i czynach. Autentyczni kandydaci muszą za wszelką cenę unikać pozorów nieautentyczności i starać się komunikować w autentyczny, szczery sposób, który odzwierciedla prawdziwy charakter kandydata.

Kreowanie autentycznego wizerunku wymaga od komunikatorów politycznych starannego doboru elementów wizualnych, aby zapewnić, że wizerunek ich klienta przedstawia autentycznego, szczerego kandydata. Tworzenie autentycznego wizerunku rozpoczyna się od starannego wyboru odpowiedniego kandydata na urząd. Podczas gdy na wizerunek kandydata prawie na pewno wpłynie komunikacja wizualna, właściwa osoba do ubiegania się o urząd jest kluczowa dla sukcesu każdej kampanii. Tworzenie autentycznego wizerunku wymaga właściwego wyboru kandydata.

Tworzenie emocji

Tworzenie emocji jest kolejnym ważnym elementem skutecznego kreowania wizerunku. W naszym nowoczesnym świecie, w którym urywki dźwięków, 30-sekundowe cykle informacyjne i posty w mediach społecznościowych trwają często tylko kilka chwil, polityczni komunikatorzy muszą wybierać obrazy, które wywołują silne emocje u wyborców. Pozytywne obrazy mogą wzmocnić te emocje i stworzyć impet dla kandydata. Negatywne obrazy mogą wywołać odwrotny efekt i zatrzymać impet. Komunikacja wizualna kandydata musi wywoływać emocje u wyborców, zarówno pozytywne jak i negatywne, w zależności od celów kampanii. Komunikacja wizualna, która wywołuje emocje u wyborców może pomóc kandydatom wygrać debatę polityczną.

Zdefiniuj problemy i wygraj debatę

Wizualne obrazy mogą być również używane do definiowania zagadnień, co jest szczególnie ważne, gdy druga strona definiuje pojęcia. Na przykład, gdy debata dotyczy imigracji, obrazy ludzi przekraczających nielegalnie granicę mogą być użyte do stworzenia wizualnego efektu. Jednak obrazy te muszą być starannie dobrane i autentyczne dla danej sytuacji. Definiując kwestie, komunikacja wizualna nie powinna być tylko jednorazowym wydarzeniem, ale częścią większej narracji. Obraz lub zestaw obrazów musi pasować do narracji, którą kampania próbuje przekazać wyborcom. Definiując kwestie za pomocą obrazów, ważne jest, aby narracja była autentyczna i szczera. Gorliwych kandydatów, którzy chcą wskoczyć do wizualnej debaty, należy ostrzec przed użyciem obrazów, które nie są autentyczne.